Categories
Чөлөөт

“Эзэн нь нас барсан 1072 хувьцаа өвлөгдөхгүй” На.с бар.вал таны Х.О.Х.Ь болох уу?

Сүүлийн өдрүүдэд нүүрсний гэх хэрэгтэй холбоотой жагсаал цуглаан болж нээлттэй сонсгол хүртэл болж өндөрлөлөө. Тэгвэл зарим иргэд 1072 хувьцаа эзэмшигч иргэн нас барсан бол гэр бүлийн гишүүд нь ногдол ашгийг нь авч болох уу гэсэн асуултыг иргэд тавьж буй учраас ээн асуултын хүрээнд эх сурвалжаас тодруулан хүргэж байна.-Нас барсан хүний хувьцааг өвлөж авах боломжтой юу?-Манайх хоёрдогч зах зээл дээр гараагүй байгаа. Тиймээс өмчлөлөө шилжүүлэхгүй гэсэн заалттай хаалттай хувьцаа явж байгаа. Тэгэхээр өмчлөлийн харилцаа хоёр дахь зах зээл дээр гартал өмчлөхгүй. УИХ-ын тогтоол дээр ч тэгж заасан. Ямар нэг хэлбэрээр шилжүүлэх боломжгүй.-Нас барсан хүний хувьцаа хэрхэх вэ?-Одоогоор буцааж авна тэгнэ, ингэнэ гэсэн зохицуулалт байхгүй учраас үнэт цаасны хөрөнгийн биржид нас барсан хүнийхээ бүртгэл дээр л явж байгаа.-Хоёрдогч зах зээл дээр гарч, нээлттэй хувьцаатай болсон тохиолдолд л өвлөж болох юм байна гэж ойлголоо?-Тийм. СЗХ-ны үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн өмчлөх эрхийг бусдад өвлүүлэх, бэлэглэх тухай шинэчилсэн журмын дагуу 1072 хувьцаа нээлттэй болсон тохиолдолд тухайн гэр бүлийн гишүүн нь өмчлөх эрхтэй. Өөрөөр хэлбэл, ногдол ашгийг олгож эхлэхэд холбогдох баримт бичгийг бүрдүүлээд Үнэт цаасны хадгаламжийн төвд хандаж нас барсан иргэний ногдол ашгийг авах боломжтой. Хувьцаа гэр бүлийн гишүүнд шилжсэн бол дараа дараагийн ногдол ашгийг мөн тухайн хүн хүртэнэ ГУРВАН УДАА ИХЭРЛЭСЭН МОНГОЛЫН НЭГЭН САЙХАН ГЭР БҮЛ АЗ ЖАРГАЛ ЭРҮҮЛ ЭНХИЙГ ХҮСЭЕ ГУРВАН УДАА ИХЭРЛЭСЭН МОНГОЛЫН НЭГЭН САЙХАН ГЭР БҮЛ АЗ ЖАРГАЛ ЭРҮҮЛ ЭНХИЙГ ХҮСЭЕ ГУРВАН УДАА ИХЭРЛЭСЭН МОНГОЛЫН НЭГЭН САЙХАН ГЭР БҮЛ АЗ ЖАРГАЛ ЭРҮҮЛ ЭНХИЙГ ХҮСЭЕ ГУРВАН УДАА ИХЭРЛЭСЭН МОНГОЛЫН НЭГЭН САЙХАН ГЭР БҮЛ АЗ ЖАРГАЛ ЭРҮҮЛ ЭНХИЙГ ХҮСЭЕ ГУРВАН УДАА ИХЭРЛЭСЭН МОНГОЛЫН НЭГЭН САЙХАН ГЭР БҮЛ АЗ ЖАРГАЛ ЭРҮҮЛ ЭНХИЙГ ХҮСЭЕ ГУРВАН УДАА ИХЭРЛЭСЭН МОНГОЛЫН НЭГЭН САЙХАН ГЭР БҮЛ АЗ ЖАРГАЛ ЭРҮҮЛ ЭНХИЙГ ХҮСЭЕ ГУРВАН УДАА ИХЭРЛЭСЭН МОНГОЛЫН НЭГЭН САЙХАН ГЭР БҮЛ АЗ ЖАРГАЛ ЭРҮҮЛ ЭНХИЙГ ХҮСЭЕ ГУРВАН УДАА ИХЭРЛЭСЭН МОНГОЛЫН НЭГЭН САЙХАН ГЭР БҮЛ АЗ ЖАРГАЛ ЭРҮҮЛ ЭНХИЙГ ХҮСЭЕ ГУРВАН УДАА ИХЭРЛЭСЭН МОНГОЛЫН НЭГЭН САЙХАН ГЭР БҮЛ АЗ ЖАРГАЛ ЭРҮҮЛ ЭНХИЙГ ХҮСЭЕ ГУРВАН УДАА ИХЭРЛЭСЭН МОНГОЛЫН НЭГЭН САЙХАН ГЭР БҮЛ АЗ ЖАРГАЛ ЭРҮҮЛ ЭНХИЙГ ХҮСЭЕ ГУРВАН УДАА ИХЭРЛЭСЭН МОНГОЛЫН НЭГЭН САЙХАН ГЭР БҮЛ АЗ ЖАРГАЛ ЭРҮҮЛ ЭНХИЙГ ХҮСЭЕ ГУРВАН УДАА ИХЭРЛЭСЭН МОНГОЛЫН НЭГЭН САЙХАН ГЭР БҮЛ АЗ ЖАРГАЛ ЭРҮҮЛ ЭНХИЙГ ХҮСЭЕ ГУРВАН УДАА ИХЭРЛЭСЭН МОНГОЛЫН НЭГЭН САЙХАН ГЭР БҮЛ АЗ ЖАРГАЛ ЭРҮҮЛ ЭНХИЙГ ХҮСЭЕ ГУРВАН УДАА ИХЭРЛЭСЭН МОНГОЛЫН НЭГЭН САЙХАН ГЭР БҮЛ АЗ ЖАРГАЛ ЭРҮҮЛ ЭНХИЙГ ХҮСЭЕ ГУРВАН УДАА ИХЭРЛЭСЭН МОНГОЛЫН НЭГЭН САЙХАН ГЭР БҮЛ АЗ ЖАРГАЛ ЭРҮҮЛ ЭНХИЙГ ХҮСЭЕ ГУРВАН УДАА ИХЭРЛЭСЭН МОНГОЛЫН НЭГЭН САЙХАН ГЭР БҮЛ АЗ ЖАРГАЛ ЭРҮҮЛ ЭНХИЙГ ХҮСЭЕ ГУРВАН УДАА ИХЭРЛЭСЭН МОНГОЛЫН НЭГЭН САЙХАН ГЭР БҮЛ АЗ ЖАРГАЛ ЭРҮҮЛ ЭНХИЙГ ХҮСЭЕ ГУРВАН УДАА ИХЭРЛЭСЭН МОНГОЛЫН НЭГЭН САЙХАН ГЭР БҮЛ АЗ ЖАРГАЛ ЭРҮҮЛ ЭНХИЙГ ХҮСЭЕ ГУРВАН УДАА ИХЭРЛЭСЭН МОНГОЛЫН НЭГЭН САЙХАН ГЭР БҮЛ АЗ ЖАРГАЛ ЭРҮҮЛ ЭНХИЙГ ХҮСЭЕ ГУРВАН УДАА ИХЭРЛЭСЭН МОНГОЛЫН НЭГЭН САЙХАН ГЭР БҮЛ АЗ ЖАРГАЛ ЭРҮҮЛ ЭНХИЙГ ХҮСЭЕ ГУРВАН УДАА ИХЭРЛЭСЭН МОНГОЛЫН НЭГЭН САЙХАН ГЭР БҮЛ АЗ ЖАРГАЛ ЭРҮҮЛ ЭНХИЙГ ХҮСЭЕ ГУРВАН УДАА ИХЭРЛЭСЭН МОНГОЛЫН НЭГЭН САЙХАН ГЭР БҮЛ АЗ ЖАРГАЛ ЭРҮҮЛ ЭНХИЙГ ХҮСЭЕ ГУРВАН УДАА ИХЭРЛЭСЭН МОНГОЛЫН НЭГЭН САЙХАН ГЭР БҮЛ АЗ ЖАРГАЛ ЭРҮҮЛ ЭНХИЙГ ХҮСЭЕ ГУРВАН УДАА ИХЭРЛЭСЭН МОНГОЛЫН НЭГЭН САЙХАН ГЭР БҮЛ АЗ ЖАРГАЛ ЭРҮҮЛ ЭНХИЙГ ХҮСЭЕ ГУРВАН УДАА ИХЭРЛЭСЭН МОНГОЛЫН НЭГЭН САЙХАН ГЭР БҮЛ АЗ ЖАРГАЛ ЭРҮҮЛ ЭНХИЙГ ХҮСЭЕ

Leave a Reply

Your email address will not be published.