Categories
Чөлөөт

Монгол цэргүүдийн талаар олон улсын зарим хэвлэлээр мэдээлжээ.

Индонезид явагдаж байгаа энхийг дэмжих ажиллагааны олон улсын сургуульд оролцож буй Мэдээлэлд “Энхийг сахиулах ажиллагаанд туршлагатай, нэр хүндтэй Монгол Улсын цэргийн алба хаагчид тус сургуульд амжилттай оролцож байна. Тэд сургуулийн төлөвлөгөөний дагуу хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэх сургуулилтыг гүйцэтгэлээ. Туршлага, үүрэг гүйцэтгэх ур чадвараараа шалгарсан эрхгүй дэлхийн дайчид юм байна. Энхийг сахиулах үйлсэд оруулж буй хувь нэмэр, гавьяагаараа монгол цэргүүд хэзээд манлайлагчид билээ” гэжээ. Индонезид явагдаж байгаа энхийг дэмжих ажиллагааны олон улсын сургуульд оролцож буй Мэдээлэлд “Энхийг сахиулах ажиллагаанд туршлагатай, нэр хүндтэй Монгол Улсын цэргийн алба хаагчид тус сургуульд амжилттай оролцож байна. Тэд сургуулийн төлөвлөгөөний дагуу хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэх сургуулилтыг гүйцэтгэлээ. Туршлага, үүрэг гүйцэтгэх ур чадвараараа шалгарсан эрхгүй дэлхийн дайчид юм байна. Энхийг сахиулах үйлсэд оруулж буй хувь нэмэр, гавьяагаараа монгол цэргүүд хэзээд манлайлагчид билээ” гэжээ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.