Categories
Чөлөөт

Харшлаас өөрийгөө хамгаалах зөвлөгөө…

Харшил үүсгэгчээс хэрхэн сэргийлэх вэ? 1.Өвчин ид хөдөлсөн үед өвс ногоо, тоос шороотой газар аль болох очихгүй байх, гэрийн үүд цонхоо үдийн өмнө онгойлгон шөнө орой нээхгүй байх. 2.Учир нь ихэнх ургамал шороо шөнийн цагаар цацдаг. Өвчин хөдлөхөөс нэгээс хоёр сарын өмнөөс сэргийлж, дасгал хөдөлгөөн, эм бэлдмэлээр биеэ чийрэгжүүлэх 3.Мэргэжлийн эмчид үзүүлж харшиж буй уг бодисыг тодруулах. 4.Ямар ч төрлийн харшил өвчнийг эмчид үзүүлж эмчийн зөвлөгөөний дагуу эм танг хэрэглэх учиртай. Харшил үүсгэгчээс хэрхэн сэргийлэх вэ? 1.Өвчин ид хөдөлсөн үед өвс ногоо, тоос шороотой газар аль болох очихгүй байх, гэрийн үүд цонхоо үдийн өмнө онгойлгон шөнө орой нээхгүй байх. 2.Учир нь ихэнх ургамал шороо шөнийн цагаар цацдаг. Өвчин хөдлөхөөс нэгээс хоёр сарын өмнөөс сэргийлж, дасгал хөдөлгөөн, эм бэлдмэлээр биеэ чийрэгжүүлэх 3.Мэргэжлийн эмчид үзүүлж харшиж буй уг бодисыг тодруулах. 4.Ямар ч төрлийн харшил өвчнийг эмчид үзүүлж эмчийн зөвлөгөөний дагуу эм танг хэрэглэх учиртай. Харшил үүсгэгчээс хэрхэн сэргийлэх вэ? 1.Өвчин ид хөдөлсөн үед өвс ногоо, тоос шороотой газар аль болох очихгүй байх, гэрийн үүд цонхоо үдийн өмнө онгойлгон шөнө орой нээхгүй байх. 2.Учир нь ихэнх ургамал шороо шөнийн цагаар цацдаг. Өвчин хөдлөхөөс нэгээс хоёр сарын өмнөөс сэргийлж, дасгал хөдөлгөөн, эм бэлдмэлээр биеэ чийрэгжүүлэх 3.Мэргэжлийн эмчид үзүүлж харшиж буй уг бодисыг тодруулах. 4.Ямар ч төрлийн харшил өвчнийг эмчид үзүүлж эмчийн зөвлөгөөний дагуу эм танг хэрэглэх учиртай.

Leave a Reply

Your email address will not be published.