Categories
Чөлөөт

ЦАЛИНГИЙН ДООД ХЭМЖЭЭГ 600,000₮ БОЛГОХЫГ ДЭМЖИЖ БАЙНА УУ? ҮҮНД ХҮН БҮРИЙН ОРОЛЦОО ХЭРЭГТЭЙ ДЭМЖИЖ БАЙВАЛ ШЭЙР ХИЙГЭЭРЭЙ

Тэтгэврийн зээлийг хамгийн сүүлд Засгийн газрын 2020 оны 1- сарын 22-ны өдрийн 24 дүгээр тогтоолоор цэргийн болон нийгмийн дааьгалын сангаас олгож байгаа 500000 мянга хүртэлх төгрөгийн тэтгэврийг инфдяцийн түвшинтэй уялдуулан 30000 мянга,500000 мянга ба түүнээс дээш төгрөгийн тэтгэврийг 25000 мянган төгрөгөөр нэмэгдүүлсэн билээ.Ингэснээр бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээ 350000₮ мянга хувь тэнцүүлсэн тэтгэврийн доод хэмжээ 300000₮ мянган төг дундаж тэтгэвэр 409000₮ төгрөг болон дөнгөж 8,8 хувиар нэмэгдсэн нь насаараа татвар төлсөн мргэдэд хохиролтой байгаа юм.ОХУ-ын Бүгд найрамдах Саха /Якут/ улсын Бясь-Кюель тосгон. 😢Сибирийн түймрийн улмаас Бясь-Кюель тосгонд 31 байшин шатаж, олон тооны мал үрэгджээ. Тэтгэврийн зээлийг хамгийн сүүлд Засгийн газрын 2020 оны 1- сарын 22-ны өдрийн 24 дүгээр тогтоолоор цэргийн болон нийгмийн дааьгалын сангаас олгож байгаа 500000 мянга хүртэлх төгрөгийн тэтгэврийг инфдяцийн түвшинтэй уялдуулан 30000 мянга, 500000 мянга ба түүнээс дээш төгрөгийн тэтгэврийг 25000 мянган төгрөгөөр нэмэгдүүлсэн билээ.Ингэснээр бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээ 350000₮ мянга хувь тэнцүүлсэн тэтгэврийн доод хэмжээ 300000₮ мянган төг дундаж тэтгэвэр 409000₮ төгрөг болон дөнгөж 8,8 хувиар нэмэгдсэн нь насаараа татвар төлсөн мргэдэд хохиролтой байгаа юм.ОХУ-ын Бүгд найрамдах Саха /Якут/ улсын Бясь-Кюель тосгон. 😢Сибирийн түймрийн улмаас Бясь-Кюель тосгонд 31 байшин шатаж, олон тооны мал үрэгджээ. Тэтгэврийн зээлийг хамгийн сүүлд Засгийн газрын 2020 оны 1- сарын 22-ны өдрийн 24 дүгээр тогтоолоор цэргийн болон нийгмийн дааьгалын сангаас олгож байгаа 500000 мянга хүртэлх төгрөгийн тэтгэврийг инфдяцийн түвшинтэй уялдуулан 30000 мянга,500000 мянга ба түүнээс дээш төгрөгийн тэтгэврийг 25000 мянган төгрөгөөр нэмэгдүүлсэн билээ.Ингэснээр бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээ 350000₮ мянга хувь тэнцүүлсэн тэтгэврийн доод хэмжээ 300000₮ мянган төг дундаж тэтгэвэр 409000₮ төгрөг болон дөнгөж 8,8 хувиар нэмэгдсэн нь насаараа татвар төлсөн мргэдэд хохиролтой байгаа юм.ОХУ-ын Бүгд найрамдах Саха /Якут/ улсын Бясь-Кюель тосгон. 😢Сибирийн түймрийн улмаас Бясь-Кюель тосгонд 31 байшин шатаж, олон тооны мал үрэгджээ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.