Categories
Чөлөөт

ТАНИЛЦ: Хүүхдийн үзлэг үнэ төлбөргүй хийх хувийн эмнэлгүүд

Дараах хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагууд харьяа дүүргийнхээ хүүхдийн үзлэгийг үнэ төлбөргүй хийдэг. Энэхүү эмнэлгүүд нь Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын гэрээт байгууллагууд ажээ.
Эмнэлгүүдийн үйлчлэх хүрээ, хаяг, цагийн хуваарийг хүргэе. Дараах хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагууд харьяа дүүргийнхээ хүүхдийн үзлэгийг үнэ төлбөргүй хийдэг. Энэхүү эмнэлгүүд нь Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын гэрээт байгууллагууд ажээ.
Эмнэлгүүдийн үйлчлэх хүрээ, хаяг, цагийн хуваарийг хүргэе. Дараах хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагууд харьяа дүүргийнхээ хүүхдийн үзлэгийг үнэ төлбөргүй хийдэг. Энэхүү эмнэлгүүд нь Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын гэрээт байгууллагууд ажээ.
Эмнэлгүүдийн үйлчлэх хүрээ, хаяг, цагийн хуваарийг хүргэе. Дараах хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагууд харьяа дүүргийнхээ хүүхдийн үзлэгийг үнэ төлбөргүй хийдэг. Энэхүү эмнэлгүүд нь Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын гэрээт байгууллагууд ажээ.
Эмнэлгүүдийн үйлчлэх хүрээ, хаяг, цагийн хуваарийг хүргэе.

Leave a Reply

Your email address will not be published.