Categories
Чөлөөт

Б.Жаргалсайхан: Ийм нэг “Хоолны сав” сайд гээд хүн амьтанд дараа болоод сурагтай.

Энэ нөхөр хотын сайд болоод юу хийв, ямар бодлого төлөвлөгөө танилцуулав аа. Ард түмэнд хүрсэн үг нь “Талийгаач нарын оршуулга түгжрэл үүсгэдэг” гэсэн бодлогогүй үг хэлж олон хүмүүсийг бухимдуулсан, хэн гэдгээ харуулсан. Яагаад ийм бодлого, төлөвлөгөөгүй хүнийг хотын сайдаар тавив. Нийтийн тээвэр нь өдөр ирэх тусам сульдан доройтож Хятадаас ирэх 400 автобусыг иргэд харуулдсаар…Тэгш сондгойгоор явуулах аргаа барсан шийдвэрийг хүртэл Ж.Сүхбаатар “Хүний эрх” ярин зогсоож байх жишээтэй. Ийм нэг “Хоолны сав” сайд гээд хүн амьтанд дараа болоод сурагтай. Энэ нөхөр хотын сайд болоод юу хийв, ямар бодлого төлөвлөгөө танилцуулав аа. Ард түмэнд хүрсэн үг нь “Талийгаач нарын оршуулга түгжрэл үүсгэдэг” гэсэн бодлогогүй үг хэлж олон хүмүүсийг бухимдуулсан, хэн гэдгээ харуулсан. Яагаад ийм бодлого, төлөвлөгөөгүй хүнийг хотын сайдаар тавив. Нийтийн тээвэр нь өдөр ирэх тусам сульдан доройтож Хятадаас ирэх 400 автобусыг иргэд харуулдсаар…Тэгш сондгойгоор явуулах аргаа барсан шийдвэрийг хүртэл Ж.Сүхбаатар “Хүний эрх” ярин зогсоож байх жишээтэй. Ийм нэг “Хоолны сав” сайд гээд хүн амьтанд дараа болоод сурагтай. Энэ нөхөр хотын сайд болоод юу хийв, ямар бодлого төлөвлөгөө танилцуулав аа. Ард түмэнд хүрсэн үг нь “Талийгаач нарын оршуулга түгжрэл үүсгэдэг” гэсэн бодлогогүй үг хэлж олон хүмүүсийг бухимдуулсан, хэн гэдгээ харуулсан. Яагаад ийм бодлого, төлөвлөгөөгүй хүнийг хотын сайдаар тавив. Нийтийн тээвэр нь өдөр ирэх тусам сульдан доройтож Хятадаас ирэх 400 автобусыг иргэд харуулдсаар…Тэгш сондгойгоор явуулах аргаа барсан шийдвэрийг хүртэл Ж.Сүхбаатар “Хүний эрх” ярин зогсоож байх жишээтэй. Ийм нэг “Хоолны сав” сайд гээд хүн амьтанд дараа болоод сурагтай.

Leave a Reply

Your email address will not be published.