Categories
Чөлөөт

ЭМЭЭЛТ ЗАХЫН ТҮҮХИЙ ЭДИЙН ҮНЭ ХАНШ

Эмээлт захын түүхий эдийн үнэ ханшийн /2022.11.11/ мэдээллийг хүргэж байна. Ямааны арьс-18.000-23.000 төгрөг Хонины өлөн-5000 төгрөг Үхрийн шир- 10.000 төгрөг Адууны шир сүүлтэй-12.000 төгрөг Адууны дэл 1 кг- 6000 төгрөг Адууны сүүл ширхэг нь- 10.000 төгрөг Адууны сүүл 1 кг нь-14.000 төгрөг Цагаан шир- 45.000 төгрөг Сарлагын шир сүүлтэй -17.000 төгрөг Бухын шир-25.000 төгрөг Тэмээний шир- 5000 төгрөг Эмээлт захын түүхий эдийн үнэ ханшийн /2022.11.11/ мэдээллийг хүргэж байна. Ямааны арьс-18.000-23.000 төгрөг Хонины өлөн-5000 төгрөг Үхрийн шир- 10.000 төгрөг Адууны шир сүүлтэй-12.000 төгрөг Адууны дэл 1 кг- 6000 төгрөг Адууны сүүл ширхэг нь- 10.000 төгрөг Адууны сүүл 1 кг нь-14.000 төгрөг Цагаан шир- 45.000 төгрөг Сарлагын шир сүүлтэй -17.000 төгрөг Бухын шир-25.000 төгрөг Тэмээний шир- 5000 төгрөг Эмээлт захын түүхий эдийн үнэ ханшийн /2022.11.11/ мэдээллийг хүргэж байна. Ямааны арьс-18.000-23.000 төгрөг Хонины өлөн-5000 төгрөг Үхрийн шир- 10.000 төгрөг Адууны шир сүүлтэй-12.000 төгрөг Адууны дэл 1 кг- 6000 төгрөг Адууны сүүл ширхэг нь- 10.000 төгрөг Адууны сүүл 1 кг нь-14.000 төгрөг Цагаан шир- 45.000 төгрөг Сарлагын шир сүүлтэй -17.000 төгрөг Бухын шир-25.000 төгрөг Тэмээний шир- 5000 төгрөг

Leave a Reply

Your email address will not be published.