Categories
Чөлөөт

Усанд орох үедээ гар утсаа цэнэглэж, тогонд цохиулан амиа алджээ

Цагдаагийн байгууллагад энэ сарын 04-ний өдөр угаалгын өрөөндөө хүн нас барсан байна гэсэн дуудлага ирсэн байна. Мэдээллийн дагуу хэргийн газрыг шалгахад 23 настай эмэгтэй иргэн Л нь угаалгынхаа өрөөнд ванн дотроо түлэгдсэн шархтай нас барсан байжээ. Шинжээчдийн урьдчилсан үзлэгээр хохирогч усанд орох үедээ гар утсаа цэнэглэж, тогонд цохиулсан байна. Өмнө нь өнгөрсөн хавар яг ийм тохиолдлын хэрэг цагдаагийн байгууллагад бүртгэгдэж байжээ. Цагдаагийн байгууллагад энэ сарын 04-ний өдөр угаалгын өрөөндөө хүн нас барсан байна гэсэн дуудлага ирсэн байна. Мэдээллийн дагуу хэргийн газрыг шалгахад 23 настай эмэгтэй иргэн Л нь угаалгынхаа өрөөнд ванн дотроо түлэгдсэн шархтай нас барсан байжээ. Шинжээчдийн урьдчилсан үзлэгээр хохирогч усанд орох үедээ гар утсаа цэнэглэж, тогонд цохиулсан байна. Өмнө нь өнгөрсөн хавар яг ийм тохиолдлын хэрэг цагдаагийн байгууллагад бүртгэгдэж байжээ. Цагдаагийн байгууллагад энэ сарын 04-ний өдөр угаалгын өрөөндөө хүн нас барсан байна гэсэн дуудлага ирсэн байна. Мэдээллийн дагуу хэргийн газрыг шалгахад 23 настай эмэгтэй иргэн Л нь угаалгынхаа өрөөнд ванн дотроо түлэгдсэн шархтай нас барсан байжээ. Шинжээчдийн урьдчилсан үзлэгээр хохирогч усанд орох үедээ гар утсаа цэнэглэж, тогонд цохиулсан байна. Өмнө нь өнгөрсөн хавар яг ийм тохиолдлын хэрэг цагдаагийн байгууллагад бүртгэгдэж байжээ. Цагдаагийн байгууллагад энэ сарын 04-ний өдөр угаалгын өрөөндөө хүн нас барсан байна гэсэн дуудлага ирсэн байна. Мэдээллийн дагуу хэргийн газрыг шалгахад 23 настай эмэгтэй иргэн Л нь угаалгынхаа өрөөнд ванн дотроо түлэгдсэн шархтай нас барсан байжээ. Шинжээчдийн урьдчилсан үзлэгээр хохирогч усанд орох үедээ гар утсаа цэнэглэж, тогонд цохиулсан байна. Өмнө нь өнгөрсөн хавар яг ийм тохиолдлын хэрэг цагдаагийн байгууллагад бүртгэгдэж байжээ. Цагдаагийн байгууллагад энэ сарын 04-ний өдөр угаалгын өрөөндөө хүн нас барсан байна гэсэн дуудлага ирсэн байна. Мэдээллийн дагуу хэргийн газрыг шалгахад 23 настай эмэгтэй иргэн Л нь угаалгынхаа өрөөнд ванн дотроо түлэгдсэн шархтай нас барсан байжээ. Шинжээчдийн урьдчилсан үзлэгээр хохирогч усанд орох үедээ гар утсаа цэнэглэж, тогонд цохиулсан байна. Өмнө нь өнгөрсөн хавар яг ийм тохиолдлын хэрэг цагдаагийн байгууллагад бүртгэгдэж байжээ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.