Categories
Чөлөөт

Засгийн газар болон төрийн байгууллагын эзэмшлийн тээврийн хэрэгслийг QR кодтой болгохоор шийдвэрлэсэн байна.

Засгийн газар болон төрийн байгууллагын эзэмшлийн тээврийн хэрэгслийг QR кодтой болгохоор шийдвэрлэсэн байна. Ингэснээр иргэд дээрх QR кодыг уншуулж тухайн тээврийн хэрэгсэл ямар байгууллагын эзэмшлийнх, хэн ямар хэрэгцээнд ашиглаж байгаа зэрэг мэдээллийг авах, хянах боломжтой болох юм. Засгийн газар болон төрийн байгууллагын эзэмшлийн тээврийн хэрэгслийг QR кодтой болгохоор шийдвэрлэсэн байна. Ингэснээр иргэд дээрх QR кодыг уншуулж тухайн тээврийн хэрэгсэл ямар байгууллагын эзэмшлийнх, хэн ямар хэрэгцээнд ашиглаж байгаа зэрэг мэдээллийг авах, хянах боломжтой болох юм. Засгийн газар болон төрийн байгууллагын эзэмшлийн тээврийн хэрэгслийг QR кодтой болгохоор шийдвэрлэсэн байна. Ингэснээр иргэд дээрх QR кодыг уншуулж тухайн тээврийн хэрэгсэл ямар байгууллагын эзэмшлийнх, хэн ямар хэрэгцээнд ашиглаж байгаа зэрэг мэдээллийг авах, хянах боломжтой болох юм.

Leave a Reply

Your email address will not be published.