Categories
Чөлөөт

Хулгайчийн хүүхдийг төрд гаргахаар ийм аюултай. Ганзоригийн Тэмүүлэн гэгч ядарсан ядуу ард иргэдээ ингэж тавлаж байна.

Хулгайчийн хүүхдийг төрд гаргахаар ийм аюултай. Ганзоригийн Тэмүүлэн гэгч ядарсан ядуу ард иргэдээ ингэж тавлаж байна. Хулгайчийн хүүхдийг төрд гаргахаар ийм аюултай. Ганзоригийн Тэмүүлэн гэгч ядарсан ядуу ард иргэдээ ингэж тавлаж байна. Хулгайчийн хүүхдийг төрд гаргахаар ийм аюултай. Ганзоригийн Тэмүүлэн гэгч ядарсан ядуу ард иргэдээ ингэж тавлаж байна. Хулгайчийн хүүхдийг төрд гаргахаар ийм аюултай. Ганзоригийн Тэмүүлэн гэгч ядарсан ядуу ард иргэдээ ингэж тавлаж байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published.