Categories
Чөлөөт

Тайванийн мэргэжлийн лигийн Тайчунг Санс багтай Д.Баясгалан албан ёсны гэрээгээ байгуулж баталгаажууллаа.

Тайваний мэргэжлийн лигт 25 нас хүрч байж гэрээ байгуулах эрхтэй болдог ба өчигдөр Д. Баясгалангийн маань төрсөн өдөр нь болж 25 нас хүрснээр ийнхүү гэрээ баталгаажсаныг зарлалаа. Мөн Тайваний мэргэжлийн лиг зөвхөн Д. Баясгаланд маань зориулж дүрмээ өөрчилжээ.
Учир нь Тайваний лигт гадны 2 тоглогч талбай дээр гарч улирлын 30 тоглолтын 15-д нь тоглох дүрэмтэй ч Д. Баясгаланд талбай дээр минут, тоглолтын хязгааргүй тоглох эрхийг өгчээ. Тайваний мэргэжлийн лигт 25 нас хүрч байж гэрээ байгуулах эрхтэй болдог ба өчигдөр Д. Баясгалангийн маань төрсөн өдөр нь болж 25 нас хүрснээр ийнхүү гэрээ баталгаажсаныг зарлалаа. Мөн Тайваний мэргэжлийн лиг зөвхөн Д. Баясгаланд маань зориулж дүрмээ өөрчилжээ.
Учир нь Тайваний лигт гадны 2 тоглогч талбай дээр гарч улирлын 30 тоглолтын 15-д нь тоглох дүрэмтэй ч Д. Баясгаланд талбай дээр минут, тоглолтын хязгааргүй тоглох эрхийг өгчээ. Тайваний мэргэжлийн лигт 25 нас хүрч байж гэрээ байгуулах эрхтэй болдог ба өчигдөр Д. Баясгалангийн маань төрсөн өдөр нь болж 25 нас хүрснээр ийнхүү гэрээ баталгаажсаныг зарлалаа. Мөн Тайваний мэргэжлийн лиг зөвхөн Д. Баясгаланд маань зориулж дүрмээ өөрчилжээ.
Учир нь Тайваний лигт гадны 2 тоглогч талбай дээр гарч улирлын 30 тоглолтын 15-д нь тоглох дүрэмтэй ч Д. Баясгаланд талбай дээр минут, тоглолтын хязгааргүй тоглох эрхийг өгчээ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.