Categories
Чөлөөт

Орчлонгийн хамаг амьтан энэрэн нигүүлсэхүйн их бодь сэтгэлийг ологч Ногоон дарь эхээ хадгалаарай. Хурай хурай хурай

Ногоон Дарь эхийн зүрхэн тарни: “УМ ДАРЭ ДҮДАРЭ ДҮРЭ СУХА” Орчлонгийн хамаг амьтан энэрэн нигүүлсэхүйн их бодь сэтгэлийг олж хайрыг зүрхэндээ оршиож зовлон хийгээд зовлонгийн шалтгаанаас үтэр түргэн ангижрах болтугай. Ногоон Дарь эхийн зүрхэн тарни: “УМ ДАРЭ ДҮДАРЭ ДҮРЭ СУХА” Орчлонгийн хамаг амьтан энэрэн нигүүлсэхүйн их бодь сэтгэлийг олж хайрыг зүрхэндээ оршиож зовлон хийгээд зовлонгийн шалтгаанаас үтэр түргэн ангижрах болтугай. Ногоон Дарь эхийн зүрхэн тарни: “УМ ДАРЭ ДҮДАРЭ ДҮРЭ СУХА” Орчлонгийн хамаг амьтан энэрэн нигүүлсэхүйн их бодь сэтгэлийг олж хайрыг зүрхэндээ оршиож зовлон хийгээд зовлонгийн шалтгаанаас үтэр түргэн ангижрах болтугай. Ногоон Дарь эхийн зүрхэн тарни: “УМ ДАРЭ ДҮДАРЭ ДҮРЭ СУХА” Орчлонгийн хамаг амьтан энэрэн нигүүлсэхүйн их бодь сэтгэлийг олж хайрыг зүрхэндээ оршиож зовлон хийгээд зовлонгийн шалтгаанаас үтэр түргэн ангижрах болтугай.
Ногоон Дарь эхийн зүрхэн тарни: “УМ ДАРЭ ДҮДАРЭ ДҮРЭ СУХА” Орчлонгийн хамаг амьтан энэрэн нигүүлсэхүйн их бодь сэтгэлийг олж хайрыг зүрхэндээ оршиож зовлон хийгээд зовлонгийн шалтгаанаас үтэр түргэн ангижрах болтугай.

Leave a Reply

Your email address will not be published.