Categories
Чөлөөт

БӨӨРӨӨ БӨНДИЙТӨЛ БӨӨЦИЙЛӨХ УЛАМЖЛАЛТ АРГА БОЛ ЖИН ЗАСАЛ

БӨӨРӨӨ БӨНДИЙТӨЛ БӨӨЦИЙЛӨХ УЛАМЖЛАЛТ АРГА БОЛ ЖИН ЗАСАЛ” Жин засал нь уламжлалт анагаах ухааны 5 заслын нэг төрөл бөгөөд 2 ангилдаг. 1. Бүлээн жин – Хүйтэн өвчинд хэрэглэнэ. 2. Хүйтэн жин – Халуун өвчинд хэрэглэнэ. ❄️ Өвлийн улиралд бүлээн жин тавьж шороо усан махбодтой эрхтэнүүдийг хамгаалах нь хамгийн эхний алхам юм. Бүлээн жингүүдийн төрлөөс дурьдвал: 1. Шааран жин 2. Шороон жин 3. Тоосгон жин 4. Хорголон жин 5. Эсгий жин 6. Давсан жин 7. Арвайн жин 8. Буурцган жин гэх мэтийн олон зүйл төрөл байдаг бөгөөд өвчний байдлаас хамаарч өөр жинг тавьж анагаадаг. Өвлийн улиралд бидний бөөр давсагны идэвхижлийн улирал бөгөөд бөөр, өвдгийг хамгаалан арвайн, давсан, буурцган жинг тавьж хэвшиснээр: 1. Өвдөгний үеээр сэнгэнэх 2. Бөөр нуруу чилэх 3. Ойр ойр шээх
4. Бөөрний хүйтэн чанартай архаг өвчнөөс сэргийлнэ. Бүлээн жин тавьж болохгүй өвчин: 1. Хавантай үед 2. Бие дээр тууралттай үед 3. Үе болон бөөрний үрэвсэлтэй үед 4. Даралт их үед Өвлийн улиралдаа бэлтгэн улиралд нь тохирсон заслуудыг хийж өөрийгөө болон хайртай хүмүүсийнхээ эрүүл мэндийг хамгаалаарай. Манай гэрийнхэн жингээ тавиад эхэлсээн Хүндэтгэсэн: УАУ-ны их эмч О. Очгэрэл БӨӨРӨӨ БӨНДИЙТӨЛ БӨӨЦИЙЛӨХ УЛАМЖЛАЛТ АРГА БОЛ ЖИН ЗАСАЛ” Жин засал нь уламжлалт анагаах ухааны 5 заслын нэг төрөл бөгөөд 2 ангилдаг. 1. Бүлээн жин – Хүйтэн өвчинд хэрэглэнэ. 2. Хүйтэн жин – Халуун өвчинд хэрэглэнэ. ❄️ Өвлийн улиралд бүлээн жин тавьж шороо усан махбодтой эрхтэнүүдийг хамгаалах нь хамгийн эхний алхам юм. Бүлээн жингүүдийн төрлөөс дурьдвал: 1. Шааран жин 2. Шороон жин 3. Тоосгон жин 4. Хорголон жин 5. Эсгий жин 6. Давсан жин 7. Арвайн жин 8. Буурцган жин гэх мэтийн олон зүйл төрөл байдаг бөгөөд өвчний байдлаас хамаарч өөр жинг тавьж анагаадаг. Өвлийн улиралд бидний бөөр давсагны идэвхижлийн улирал бөгөөд бөөр, өвдгийг хамгаалан арвайн, давсан, буурцган жинг тавьж хэвшиснээр: 1. Өвдөгний үеээр сэнгэнэх 2. Бөөр нуруу чилэх 3. Ойр ойр шээх
4. Бөөрний хүйтэн чанартай архаг өвчнөөс сэргийлнэ. Бүлээн жин тавьж болохгүй өвчин: 1. Хавантай үед 2. Бие дээр тууралттай үед 3. Үе болон бөөрний үрэвсэлтэй үед 4. Даралт их үед Өвлийн улиралдаа бэлтгэн улиралд нь тохирсон заслуудыг хийж өөрийгөө болон хайртай хүмүүсийнхээ эрүүл мэндийг хамгаалаарай. Манай гэрийнхэн жингээ тавиад эхэлсээн Хүндэтгэсэн: УАУ-ны их эмч О. Очгэрэл

Leave a Reply

Your email address will not be published.