Categories
Чөлөөт

Хөгжлийн банкны чанаргүй зээлийг төлүүлж банкны үйл ажиллагааг хэвийн болгоно.

Хөгжлийн банкны чанаргүй зээлийг төлүүлж банкны үйл ажиллагааг хэвийн болгоно Өнөөдрийн байдлаар Хөгжлийн банкинд 503,5 тэрбум төгрөгийн чанаргүй зээл төлөгдсөн. Он дуусахаас өмнө 500 орчим тэрбум төгрөгийн зээл төлүүлэхээр ажиллаж байна. Ингэснээр 1 их наяд төгрөгийн зээл эргэн төлөгдөж банкны үйл ажиллагаа хэвийн тогтвортой болох юм. Мөн засгийн газрын баталгаатай 2023 оны 9 сард төлөгдөх Хөгжлийн банкны Евро бондын 500 сая доллар, 2023 оны 12 сард төлөх 720 тэрбум төгрөгийн Самурай бондын өр төлбөрийг Хөгжлийн банкны өөрийн эх үүсвэрээр бүрэн төлж барагдуулахаар ажиллаж байна. Хөгжлийн банкны чанаргүй зээлийг төлүүлж банкны үйл ажиллагааг хэвийн болгоно
Өнөөдрийн байдлаар Хөгжлийн банкинд 503,5 тэрбум төгрөгийн чанаргүй зээл төлөгдсөн. Он дуусахаас өмнө 500 орчим тэрбум төгрөгийн зээл төлүүлэхээр ажиллаж байна. Ингэснээр 1 их наяд төгрөгийн зээл эргэн төлөгдөж банкны үйл ажиллагаа хэвийн тогтвортой болох юм. Мөн засгийн газрын баталгаатай 2023 оны 9 сард төлөгдөх Хөгжлийн банкны Евро бондын 500 сая доллар, 2023 оны 12 сард төлөх 720 тэрбум төгрөгийн Самурай бондын өр төлбөрийг Хөгжлийн банкны өөрийн эх үүсвэрээр бүрэн төлж барагдуулахаар ажиллаж байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published.