Categories
Чөлөөт

Цусаа шингэлэх аргууд

Агаарт хийх дасгал маш өндөр үр дүнтэй нь батлагдсан. Хүний булчин хөдөлж байх ёстой. Харин дотроо шингэн агуулсан венийн судас хөдөлгөөнгүй эрхтэн. Урсаж буй цусыг сайжруулахын тулд булчингаа хөдөлгөснөөр судсаа базаад цус биеэр урсдаг. Цус биеэр урсаад уушгинд очих үед агаар буюу хүчилтөрөгч их хэмжээтэй байх ёстой. Хүчилтөрөгчөөр баяжсан цус хүний биеэр гүйж эхэлсэн тохиолдолд хүний бие дасан зохицлынхоо дагуу илүү агаар нэмэлт шаардахгүйгээр дүрст элементүүдийг цусан дотроос зайлуулдаг. Ингээд цус шингэрэх үйлчилгээ эхэлдэг. Иймд иргэн та бүхэн өглөө оройдоо 20-30 минут агаарт гарч алхах буюу агаарт гарч байгаарай. Эх сурвалж: 3-р эмнэлэгийн хэм судлалын тасгийн эрхлэгч Мөнгөн-Өлзий Агаарт хийх дасгал маш өндөр үр дүнтэй нь батлагдсан. Хүний булчин хөдөлж байх ёстой. Харин дотроо шингэн агуулсан венийн судас хөдөлгөөнгүй эрхтэн. Урсаж буй цусыг сайжруулахын тулд булчингаа хөдөлгөснөөр судсаа базаад цус биеэр урсдаг. Цус биеэр урсаад уушгинд очих үед агаар буюу хүчилтөрөгч их хэмжээтэй байх ёстой. Хүчилтөрөгчөөр баяжсан цус хүний биеэр гүйж эхэлсэн тохиолдолд хүний бие дасан зохицлынхоо дагуу илүү агаар нэмэлт шаардахгүйгээр дүрст элементүүдийг цусан дотроос зайлуулдаг. Ингээд цус шингэрэх үйлчилгээ эхэлдэг. Иймд иргэн та бүхэн өглөө оройдоо 20-30 минут агаарт гарч алхах буюу агаарт гарч байгаарай. Эх сурвалж: 3-р эмнэлэгийн хэм судлалын тасгийн эрхлэгч Мөнгөн-Өлзий Агаарт хийх дасгал маш өндөр үр дүнтэй нь батлагдсан. Хүний булчин хөдөлж байх ёстой. Харин дотроо шингэн агуулсан венийн судас хөдөлгөөнгүй эрхтэн. Урсаж буй цусыг сайжруулахын тулд булчингаа хөдөлгөснөөр судсаа базаад цус биеэр урсдаг. Цус биеэр урсаад уушгинд очих үед агаар буюу хүчилтөрөгч их хэмжээтэй байх ёстой. Хүчилтөрөгчөөр баяжсан цус хүний биеэр гүйж эхэлсэн тохиолдолд хүний бие дасан зохицлынхоо дагуу илүү агаар нэмэлт шаардахгүйгээр дүрст элементүүдийг цусан дотроос зайлуулдаг. Ингээд цус шингэрэх үйлчилгээ эхэлдэг. Иймд иргэн та бүхэн өглөө оройдоо 20-30 минут агаарт гарч алхах буюу агаарт гарч байгаарай. Эх сурвалж: 3-р эмнэлэгийн хэм судлалын тасгийн эрхлэгч Мөнгөн-Өлзий Агаарт хийх дасгал маш өндөр үр дүнтэй нь батлагдсан. Хүний булчин хөдөлж байх ёстой. Харин дотроо шингэн агуулсан венийн судас хөдөлгөөнгүй эрхтэн. Урсаж буй цусыг сайжруулахын тулд булчингаа хөдөлгөснөөр судсаа базаад цус биеэр урсдаг. Цус биеэр урсаад уушгинд очих үед агаар буюу хүчилтөрөгч их хэмжээтэй байх ёстой. Хүчилтөрөгчөөр баяжсан цус хүний биеэр гүйж эхэлсэн тохиолдолд хүний бие дасан зохицлынхоо дагуу илүү агаар нэмэлт шаардахгүйгээр дүрст элементүүдийг цусан дотроос зайлуулдаг. Ингээд цус шингэрэх үйлчилгээ эхэлдэг. Иймд иргэн та бүхэн өглөө оройдоо 20-30 минут агаарт гарч алхах буюу агаарт гарч байгаарай. Эх сурвалж: 3-р эмнэлэгийн хэм судлалын тасгийн эрхлэгч Мөнгөн-Өлзий

Leave a Reply

Your email address will not be published.