Categories
Чөлөөт

УИХ-ын гишүүн Г.Тэмүүлэн, Ц.Баатарбилэг Ж.Мөнхбат нар бусдыг хуурчээ

Тодруулбал, мань 3-н гишүүн нутгийн дүү Э.Цэндбаатарыг МУГТ болох үед нь гавьяатынх нь найранд уригдаж автомашин амлаад зогсохгүй “түгжирч яваа одоо тун удахгүй ирнэ@ хэмээн тайзан дээр гарч олны өмнө хэлж байсан аж. гэтэл түгжирч ирж яваа гэсэн бэлэгний машин маань замдаа түгжирсээр 8-н сар өнгөрчээ. Тэгвэл түгжирч яваа машиныхаа талаар тэд дараахь тайлбарыг өгсөн юм. УИХ-ын гишүүн Ж.Мөнхбат “ Бид ямар Э.Цэндбаатарт өртэй биш, машин өгөх ч алба байхгүй” хэмээх тайлбарыг өгч нутгийн дүү боксчин Э.Цэндбаатарыг шоконд оруулав. Худалч гишүүдээ хүнд өгч чадахгүй бол битгий ам гарч бай гэж зөвлөе. Тодруулбал, мань 3-н гишүүн нутгийн дүү Э.Цэндбаатарыг МУГТ болох үед нь гавьяатынх нь найранд уригдаж автомашин амлаад зогсохгүй “түгжирч яваа одоо тун удахгүй ирнэ@ хэмээн тайзан дээр гарч олны өмнө хэлж байсан аж. гэтэл түгжирч ирж яваа гэсэн бэлэгний машин маань замдаа түгжирсээр 8-н сар өнгөрчээ. Тэгвэл түгжирч яваа машиныхаа талаар тэд дараахь тайлбарыг өгсөн юм. УИХ-ын гишүүн Ж.Мөнхбат “ Бид ямар Э.Цэндбаатарт өртэй биш, машин өгөх ч алба байхгүй” хэмээх тайлбарыг өгч нутгийн дүү боксчин Э.Цэндбаатарыг шоконд оруулав. Худалч гишүүдээ хүнд өгч чадахгүй бол битгий ам гарч бай гэж зөвлөе. Тодруулбал, мань 3-н гишүүн нутгийн дүү Э.Цэндбаатарыг МУГТ болох үед нь гавьяатынх нь найранд уригдаж автомашин амлаад зогсохгүй “түгжирч яваа одоо тун удахгүй ирнэ@ хэмээн тайзан дээр гарч олны өмнө хэлж байсан аж. гэтэл түгжирч ирж яваа гэсэн бэлэгний машин маань замдаа түгжирсээр 8-н сар өнгөрчээ. Тэгвэл түгжирч яваа машиныхаа талаар тэд дараахь тайлбарыг өгсөн юм. УИХ-ын гишүүн Ж.Мөнхбат “ Бид ямар Э.Цэндбаатарт өртэй биш, машин өгөх ч алба байхгүй” хэмээх тайлбарыг өгч нутгийн дүү боксчин Э.Цэндбаатарыг шоконд оруулав. Худалч гишүүдээ хүнд өгч чадахгүй бол битгий ам гарч бай гэж зөвлөе. Тодруулбал, мань 3-н гишүүн нутгийн дүү Э.Цэндбаатарыг МУГТ болох үед нь гавьяатынх нь найранд уригдаж автомашин амлаад зогсохгүй “түгжирч яваа одоо тун удахгүй ирнэ@ хэмээн тайзан дээр гарч олны өмнө хэлж байсан аж. гэтэл түгжирч ирж яваа гэсэн бэлэгний машин маань замдаа түгжирсээр 8-н сар өнгөрчээ. Тэгвэл түгжирч яваа машиныхаа талаар тэд дараахь тайлбарыг өгсөн юм. УИХ-ын гишүүн Ж.Мөнхбат “ Бид ямар Э.Цэндбаатарт өртэй биш, машин өгөх ч алба байхгүй” хэмээх тайлбарыг өгч нутгийн дүү боксчин Э.Цэндбаатарыг шоконд оруулав. Худалч гишүүдээ хүнд өгч чадахгүй бол битгий ам гарч бай гэж зөвлөе. Тодруулбал, мань 3-н гишүүн нутгийн дүү Э.Цэндбаатарыг МУГТ болох үед нь гавьяатынх нь найранд уригдаж автомашин амлаад зогсохгүй “түгжирч яваа одоо тун удахгүй ирнэ@ хэмээн тайзан дээр гарч олны өмнө хэлж байсан аж. гэтэл түгжирч ирж яваа гэсэн бэлэгний машин маань замдаа түгжирсээр 8-н сар өнгөрчээ. Тэгвэл түгжирч яваа машиныхаа талаар тэд дараахь тайлбарыг өгсөн юм. УИХ-ын гишүүн Ж.Мөнхбат “ Бид ямар Э.Цэндбаатарт өртэй биш, машин өгөх ч алба байхгүй” хэмээх тайлбарыг өгч нутгийн дүү боксчин Э.Цэндбаатарыг шоконд оруулав. Худалч гишүүдээ хүнд өгч чадахгүй бол битгий ам гарч бай гэж зөвлөе. Тодруулбал, мань 3-н гишүүн нутгийн дүү Э.Цэндбаатарыг МУГТ болох үед нь гавьяатынх нь найранд уригдаж автомашин амлаад зогсохгүй “түгжирч яваа одоо тун удахгүй ирнэ@ хэмээн тайзан дээр гарч олны өмнө хэлж байсан аж. гэтэл түгжирч ирж яваа гэсэн бэлэгний машин маань замдаа түгжирсээр 8-н сар өнгөрчээ. Тэгвэл түгжирч яваа машиныхаа талаар тэд дараахь тайлбарыг өгсөн юм. УИХ-ын гишүүн Ж.Мөнхбат “ Бид ямар Э.Цэндбаатарт өртэй биш, машин өгөх ч алба байхгүй” хэмээх тайлбарыг өгч нутгийн дүү боксчин Э.Цэндбаатарыг шоконд оруулав. Худалч гишүүдээ хүнд өгч чадахгүй бол битгий ам гарч бай гэж зөвлөе. Тодруулбал, мань 3-н гишүүн нутгийн дүү Э.Цэндбаатарыг МУГТ болох үед нь гавьяатынх нь найранд уригдаж автомашин амлаад зогсохгүй “түгжирч яваа одоо тун удахгүй ирнэ@ хэмээн тайзан дээр гарч олны өмнө хэлж байсан аж. гэтэл түгжирч ирж яваа гэсэн бэлэгний машин маань замдаа түгжирсээр 8-н сар өнгөрчээ. Тэгвэл түгжирч яваа машиныхаа талаар тэд дараахь тайлбарыг өгсөн юм. УИХ-ын гишүүн Ж.Мөнхбат “ Бид ямар Э.Цэндбаатарт өртэй биш, машин өгөх ч алба байхгүй” хэмээх тайлбарыг өгч нутгийн дүү боксчин Э.Цэндбаатарыг шоконд оруулав. Худалч гишүүдээ хүнд өгч чадахгүй бол битгий ам гарч бай гэж зөвлөе.

Leave a Reply

Your email address will not be published.