Categories
Чөлөөт

Өөрт буй цаг хугацааг үр ашигтай өнгөрөөхийн тулд бусдад туслах нь ухаалаг юм. Энэ бол ХОЖИЛ-ХОЖИЛ учир нь тус авсан, хүргэсэн хоёуланд нь сайхан байдаг.

Бид энэ дэлхийн зочид. Бид энд хоромхон богино хугацаанд л зорчино. Тиймээс бид тэр хугацааг утга учиртай өнгөрөөх хэрэгтэй. Цагаа дэмий нөхцөөх нь мунхаглал. Өөрт буй цаг хугацааг үр ашигтай өнгөрөөхийн тулд бусдад туслах нь ухаалаг юм. Энэ бол ХОЖИЛ-ХОЖИЛ учир нь тус авсан, хүргэсэн хоёуланд нь сайхан байдаг. Бусдад бүх төрлийн өглөг өгч, ямар нэг хорлол учруулахгүй байхыг хичээснээр амьдралаа утга учиртай болгож эхэлнэ. Уурыг тэвчээрт урвуулах бага зэрэг хэцүү. Бууж өгөлгүй дадуулсаар энэ нь нэг насны зорилт болно. Төвлөрч дадсанаар элдэв сатаарлаас ангид байна. Билиг билгүүнийг дадуулж юмс бүхэн өөрийн талаас баттай оршоогүй, хуурмаг үзэгдэл гэдгийг байнга санаснаар бялууны сүүлийн чимэг болох жимсгэнэ тавьж байгаатай нэгэн адил. Энэ билиг ухаан бүхнийг тэгшид барих сэтгэлийг төрүүлэн бүхэн нэг амттай болно. Эмахо! Бид энэ дэлхийн зочид. Бид энд хоромхон богино хугацаанд л зорчино. Тиймээс бид тэр хугацааг утга учиртай өнгөрөөх хэрэгтэй. Цагаа дэмий нөхцөөх нь мунхаглал. Өөрт буй цаг хугацааг үр ашигтай өнгөрөөхийн тулд бусдад туслах нь ухаалаг юм. Энэ бол ХОЖИЛ-ХОЖИЛ учир нь тус авсан, хүргэсэн хоёуланд нь сайхан байдаг. Бусдад бүх төрлийн өглөг өгч, ямар нэг хорлол учруулахгүй байхыг хичээснээр амьдралаа утга учиртай болгож эхэлнэ. Уурыг тэвчээрт урвуулах бага зэрэг хэцүү. Бууж өгөлгүй дадуулсаар энэ нь нэг насны зорилт болно. Төвлөрч дадсанаар элдэв сатаарлаас ангид байна. Билиг билгүүнийг дадуулж юмс бүхэн өөрийн талаас баттай оршоогүй, хуурмаг үзэгдэл гэдгийг байнга санаснаар бялууны сүүлийн чимэг болох жимсгэнэ тавьж байгаатай нэгэн адил. Энэ билиг ухаан бүхнийг тэгшид барих сэтгэлийг төрүүлэн бүхэн нэг амттай болно. Эмахо!

Leave a Reply

Your email address will not be published.