Categories
Чөлөөт

Өнөөдөр эхийн ачийг санах өдөр буянаа хийж зулаа өргөөрэй.

Өнөөдөр Эхийн ачийг санах өдөр гэнэ. Ээж таньдаа: Цагаан сүүний дээжээр цацал өргөн сүсэглэе
Цай идээний дээдээр бэлэг болгон хүндэтгэе Үнэртэн болгоны тансагаар сан тавьж тайвшируулая
Үйл ажлын бүтээлээрээ зул өргөн залбирая. Өнөөдөр Эхийн ачийг санах өдөр гэнэ. Ээж таньдаа: Цагаан сүүний дээжээр цацал өргөн сүсэглэе
Цай идээний дээдээр бэлэг болгон хүндэтгэе Үнэртэн болгоны тансагаар сан тавьж тайвшируулая
Үйл ажлын бүтээлээрээ зул өргөн залбирая. Өнөөдөр Эхийн ачийг санах өдөр гэнэ. Ээж таньдаа: Цагаан сүүний дээжээр цацал өргөн сүсэглэе
Цай идээний дээдээр бэлэг болгон хүндэтгэе Үнэртэн болгоны тансагаар сан тавьж тайвшируулая
Үйл ажлын бүтээлээрээ зул өргөн залбирая.

Leave a Reply

Your email address will not be published.