Categories
Чөлөөт

Согтуу, эрхгүйгээр жолоо барьж осол гаргавал машиныг улсын орлого болгож, эрхийг бүрэн хасахыг дэмжих үү.

Согтуу, эрхгүйгээр жолоо барьж осол гаргавал машиныг улсын орлого болгож, эрхийг бүрэн хасахыг дэмжих үү. Маралаа бүсгүйн мөргөлдөөн ЦЕГ, Шүүх шинжилгээний үндэсний хүрээлэн, Замын цагдаагийн ерөнхий газар гээд маш олон байгууллагын шившигийг дэлгэх шинжтэй шүү… МУ танил тал, албан тушаал, эрх мэдэлтэй хүн яаж хэргээс мултарч бодлог гэдгийг харуулсан янзын гоё кэйс стади болох нь… эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүй худалдагдахгүй ажлаа хийгээч! Маралаа бүсгүйн мөргөлдөөн ЦЕГ, Шүүх шинжилгээний үндэсний хүрээлэн, Замын цагдаагийн ерөнхий газар гээд маш олон байгууллагын шившигийг дэлгэх шинжтэй шүү… МУ танил тал, албан тушаал, эрх мэдэлтэй хүн яаж хэргээс мултарч бодлог гэдгийг харуулсан янзын гоё кэйс стади болох нь… эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүй худалдагдахгүй ажлаа хийгээч! Маралаа бүсгүйн мөргөлдөөн ЦЕГ, Шүүх шинжилгээний үндэсний хүрээлэн, Замын цагдаагийн ерөнхий газар гээд маш олон байгууллагын шившигийг дэлгэх шинжтэй шүү… МУ танил тал, албан тушаал, эрх мэдэлтэй хүн яаж хэргээс мултарч бодлог гэдгийг харуулсан янзын гоё кэйс стади болох нь… эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүй худалдагдахгүй ажлаа хийгээч!

Leave a Reply

Your email address will not be published.