Categories
Чөлөөт

Амаржин: 1991, 1993 онд төрсөн үе тэнгийн дэд сайдуудтай болж байна. 90-д оныхон төр барилцах ур чадвартайг харуулна гэж найдаж байна. Мань нь яахав ээ байрны урьдчилгаа хийчихвэл амьдралаа 0-с нь эхлэх санаатай л явна.

1991, 1993 онд төрсөн үе тэнгийн дэд сайдуудтай болж байна. 90-д оныхон төр барилцах ур чадвартайг харуулна гэж найдаж байна. Мань нь яахав ээ байрны урьдчилгаа хийчихвэл амьдралаа 0-с нь эхлэх санаатай л явна. 1991, 1993 онд төрсөн үе тэнгийн дэд сайдуудтай болж байна. 90-д оныхон төр барилцах ур чадвартайг харуулна гэж найдаж байна. Мань нь яахав ээ байрны урьдчилгаа хийчихвэл амьдралаа 0-с нь эхлэх санаатай л явна. 1991, 1993 онд төрсөн үе тэнгийн дэд сайдуудтай болж байна. 90-д оныхон төр барилцах ур чадвартайг харуулна гэж найдаж байна. Мань нь яахав ээ байрны урьдчилгаа хийчихвэл амьдралаа 0-с нь эхлэх санаатай л явна. 1991, 1993 онд төрсөн үе тэнгийн дэд сайдуудтай болж байна. 90-д оныхон төр барилцах ур чадвартайг харуулна гэж найдаж байна. Мань нь яахав ээ байрны урьдчилгаа хийчихвэл амьдралаа 0-с нь эхлэх санаатай л явна.

Leave a Reply

Your email address will not be published.