Categories
Чөлөөт

Маш хүчтэй зураг шүү. Шэйр хийж маргаашийн ажил үйлсээ даатгаарай. ХУРАЙ ХУРАЙ

Энэхүү таван тарнийг хилэнц түйтгэрийг наманчлах хийгээд нас барж буй болон нас барсан хүний чихэнд энэ тарниудыг уншин сонсгох, нас барагсадын араас уншиж байхад муу заяанаас түргэнээ тонилж сайн заяат төрөл авч дээдийн номоос хагацалгүй багш бурхадаас үл хагацан эцэс сүүлдээ Энхжингийн орноо төрөх бөгөөд хойдын буянд нэн их тустайг гаанжуурт айлдсан байдаг билээ. 1. Гүнрэгийн тарни: Ум намо вагавадэ, сарва дүргадэ, бари шоддани разаяа, дата гадаяа, архадэ сам-яг сам будда я, дадята ум шодани шодани, сарва баабам вишоддани, шүддэ вишүддэ, сарвав гарма, аварана вишодани суахаа. 2. Минтүгийн тарни: Намо радна дра яа я, ум гамгани гамгани, розани розани, дродани дродани, драсани драсани, брадихана брадихана, сарва гарма, барам бара нимэ, сарва садуанза суахаа. 3. Зүгдор намжалын богино тарни: Ум брүм суахаа, ум амрида аюүрдадэй суахаа. 4. Зүгдор димэдийн тарни: Ум намас дрэй я, диганим. Сарва датагада хрида я, гарвэ зуала зуала, дарма дадү гарвэ, самбра мама аюү, сам шода я, мама сарва баабам, сарва датагада самандо сниха, вималэ вишүддэ хум хум хум хум, ам вам сан за суахаа. 5. Бадам зүгдорын тарни: Ум бадма сниха, вималэ хум пад. Ачит эцэг, эх тэргүүтэй амьд болоод нас нөгцсөн хамаг амьтаны муу үйл хилэнц, түйтгэр бүхэн шандим гүрү еэ суахаа. /Нас барсан хүн байвал/ тарниудаа уншиж дуусаад: Нас барсан ……………. -ий / -ы Хилэнц түйтгэр бүхэн шандим гүрү еэ суахаа. Зураг: 1. Гүнриг бурхан 2. Минтүг бурхан 3. Зүгдор намжал бурхан.

Leave a Reply

Your email address will not be published.