Categories
Чөлөөт

НОЦТОЙ: “Саппоро” үйлчилгээний төвийн урд б:и:e:э ү:н:э:л:дэ:г гэх хоёр эмэгтэй з.о.д.о.л.д.с.о.н.ы улмаас нэг нь хүнд г э м т э л авч эмнэлгэт хүргэгдэн нac бapжээ.

Б.и.е.э ү.н.э.лд.э.г гэх хоёр эмэгтэй м.а.р.г.а.л.д.са.н.ы улмаас нэгнийхээ а:м:и:н:д хүрсэн х.э.р.г.и.й.г шуурхай илрүүлжээ. Тодруулбал: Сонгинохайрхан дүүргийн ц.а.г.да.а.г.и.й.н хэлтэст долдугаар сарын 18-ны 02:00 цагийн үед г.э.м.т х.э.р.ги.й.н шинжтэй дуудлага бүртгэгдсэн байна. Эх сурвалжийн мэдээлснээр тус дүүргийн 12 дугаар хорооны нутагт байрлах “Саппоро” үйлчилгээний төвийн урд б:и:еэ: ү:н:э:л:д:эг гэх хоёр эмэгтэй з:о:д:ол:д:с:о:н:ы улмаас нэг нь хүнд г.э.м.тэ.л авч Гэмтэл Согог Судлалын Үндэсний Төв (ГССҮТ)-д яаралтай хүргэгдсэн ч н.а:с: б:а:р:жэ:э. Уг хэргийг харьяа дүүргийн Ц.а.г.д.а.а.г.и.й.н гуравдугаар хэлтсийн алба хаагчид шуурхай илрүүлэн холбогдох э.т.г.э.эд.и.й.г олж тогтоон ажилласан байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published.