Categories
Чөлөөт

Энэ хүнд хоригдож байгаа газрынх нь харгалзагч нар нь Цогтбаатар дүү чинь таны төрлөөр Дэлхийн Аварга болсон шүү гээд дуулгачихаасай билээ дээ.

Энэ хүнд хоригдож байгаа газрынх нь харгалзагч нар нь Цогтбаатар дүү чинь таны төрлөөр Дэлхийн Аварга болсон шүү гээд дуулгачихаасай билээ. Хүн ёсны л мэдрэмж… Алдааг нь өмөөрөхгүй ч
Алдарыг нь үгүйсгэхгүй ээ… Энэ хүнд хоригдож байгаа газрынх нь харгалзагч нар нь Цогтбаатар дүү чинь таны төрлөөр Дэлхийн Аварга болсон шүү гээд дуулгачихаасай билээ. Хүн ёсны л мэдрэмж… Алдааг нь өмөөрөхгүй ч
Алдарыг нь үгүйсгэхгүй ээ… Энэ хүнд хоригдож байгаа газрынх нь харгалзагч нар нь Цогтбаатар дүү чинь таны төрлөөр Дэлхийн Аварга болсон шүү гээд дуулгачихаасай билээ. Хүн ёсны л мэдрэмж… Алдааг нь өмөөрөхгүй ч
Алдарыг нь үгүйсгэхгүй ээ… Энэ хүнд хоригдож байгаа газрынх нь харгалзагч нар нь Цогтбаатар дүү чинь таны төрлөөр Дэлхийн Аварга болсон шүү гээд дуулгачихаасай билээ. Хүн ёсны л мэдрэмж… Алдааг нь өмөөрөхгүй ч
Алдарыг нь үгүйсгэхгүй ээ… Энэ хүнд хоригдож байгаа газрынх нь харгалзагч нар нь Цогтбаатар дүү чинь таны төрлөөр Дэлхийн Аварга болсон шүү гээд дуулгачихаасай билээ. Хүн ёсны л мэдрэмж… Алдааг нь өмөөрөхгүй ч
Алдарыг нь үгүйсгэхгүй ээ…

Leave a Reply

Your email address will not be published.