Categories
Чөлөөт

ТӨРСӨН ЭЭЖҮД ЭХЭМҮТ-Д ГЭРЭЭСЭЭ ШӨЛ АВАХ ШААРДЛАГАГҮЙ БОЛЛОО.

ТӨРСӨН ЭЭЖҮҮД ЭХЭМҮТ-Д ГЭРЭЭСЭЭ ШӨЛ АВАХ ШААРДЛАГАГҮЙ БОЛЛОО. (шөл хийгээд ирэх хүнтэй ч хүн бна,хүнгүй ч хүн байна.Гав ганцаараа ч хүн төрдөг ) Сэтгэлд таатай сайхан мэдээ байна. Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв/ЭХЭМҮТ/ шинэ хонины махаар хийсэн хар шөл, цайг төрөх өрөөнд хүргэх үйлчилгээг нэвтрүүллээ. Ингэснээр төрсөн эхчүүд ЭХЭМҮТ-д гэрээсээ шөл авах шаардлагагүй болж байгаа аж. Тодруулбал, амаржсан, төрсөн ээжид шинэ шөл уулгаж биеийг нь тэнхрүүлдэг Монгол уламжлал байдаг. Үүнтэй холбоотойгоор төрсөн эхийн ар гэрийнхэн нь эмнэлгийн гадаа, машины тээшинд шөл хийх явдал түгээмэл болсон. Энэ нь шинэ хоол байж болох ч эхийн халдвар хамгаалал, аюулгүй байдлын хувьд өндөр эрсдэлтэйд тооцогдох тул тус үйлчилгээг нэвтрүүлсэн байна.
Ингэхдээ нэг төрлийн шөлтэй байх бол цай нь сүүтэй, сүүгүй гэсэн хоёр сонголттойгоор төрсөн ээжид эмнэлгийн гал тогооноос шууд хүрч байна. Харин захиалгыг өглөө 07:30-19:30 цагийн хооронд авахаар болсон байна. ТӨРСӨН ЭЭЖҮҮД ЭХЭМҮТ-Д ГЭРЭЭСЭЭ ШӨЛ АВАХ ШААРДЛАГАГҮЙ БОЛЛОО. (шөл хийгээд ирэх хүнтэй ч хүн бна,хүнгүй ч хүн байна.Гав ганцаараа ч хүн төрдөг ) Сэтгэлд таатай сайхан мэдээ байна. Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв/ЭХЭМҮТ/ шинэ хонины махаар хийсэн хар шөл, цайг төрөх өрөөнд хүргэх үйлчилгээг нэвтрүүллээ. Ингэснээр төрсөн эхчүүд ЭХЭМҮТ-д гэрээсээ шөл авах шаардлагагүй болж байгаа аж. Тодруулбал, амаржсан, төрсөн ээжид шинэ шөл уулгаж биеийг нь тэнхрүүлдэг Монгол уламжлал байдаг. Үүнтэй холбоотойгоор төрсөн эхийн ар гэрийнхэн нь эмнэлгийн гадаа, машины тээшинд шөл хийх явдал түгээмэл болсон. Энэ нь шинэ хоол байж болох ч эхийн халдвар хамгаалал, аюулгүй байдлын хувьд өндөр эрсдэлтэйд тооцогдох тул тус үйлчилгээг нэвтрүүлсэн байна.
Ингэхдээ нэг төрлийн шөлтэй байх бол цай нь сүүтэй, сүүгүй гэсэн хоёр сонголттойгоор төрсөн ээжид эмнэлгийн гал тогооноос шууд хүрч байна. Харин захиалгыг өглөө 07:30-19:30 цагийн хооронд авахаар болсон байна. ТӨРСӨН ЭЭЖҮҮД ЭХЭМҮТ-Д ГЭРЭЭСЭЭ ШӨЛ АВАХ ШААРДЛАГАГҮЙ БОЛЛОО. (шөл хийгээд ирэх хүнтэй ч хүн бна,хүнгүй ч хүн байна.Гав ганцаараа ч хүн төрдөг ) Сэтгэлд таатай сайхан мэдээ байна. Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв/ЭХЭМҮТ/ шинэ хонины махаар хийсэн хар шөл, цайг төрөх өрөөнд хүргэх үйлчилгээг нэвтрүүллээ. Ингэснээр төрсөн эхчүүд ЭХЭМҮТ-д гэрээсээ шөл авах шаардлагагүй болж байгаа аж. Тодруулбал, амаржсан, төрсөн ээжид шинэ шөл уулгаж биеийг нь тэнхрүүлдэг Монгол уламжлал байдаг. Үүнтэй холбоотойгоор төрсөн эхийн ар гэрийнхэн нь эмнэлгийн гадаа, машины тээшинд шөл хийх явдал түгээмэл болсон. Энэ нь шинэ хоол байж болох ч эхийн халдвар хамгаалал, аюулгүй байдлын хувьд өндөр эрсдэлтэйд тооцогдох тул тус үйлчилгээг нэвтрүүлсэн байна.
Ингэхдээ нэг төрлийн шөлтэй байх бол цай нь сүүтэй, сүүгүй гэсэн хоёр сонголттойгоор төрсөн ээжид эмнэлгийн гал тогооноос шууд хүрч байна. Харин захиалгыг өглөө 07:30-19:30 цагийн хооронд авахаар болсон байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published.