Categories
Чөлөөт

Өнөөдрөөс эхлэн Иргэний үнэмлэх, жолооны үнэмлэх, гэрлэлтийн гэрчилгээ гэх мэт 74 төрлийн бичиг баримтыг нотариатаар гэрчлүүлэх шаардлагагүй боллоо

Өнөөдрөөс эхлэн Иргэний үнэмлэх, жолооны үнэмлэх, гэрлэлтийн гэрчилгээ гэх мэт 74 төрлийн бичиг баримтыг нотариатаар гэрчлүүлэх шаардлагагүй боллоо. Өнөөдрөөс эхлэн Иргэний үнэмлэх, жолооны үнэмлэх, гэрлэлтийн гэрчилгээ гэх мэт 74 төрлийн бичиг баримтыг нотариатаар гэрчлүүлэх шаардлагагүй боллоо. Өнөөдрөөс эхлэн Иргэний үнэмлэх, жолооны үнэмлэх, гэрлэлтийн гэрчилгээ гэх мэт 74 төрлийн бичиг баримтыг нотариатаар гэрчлүүлэх шаардлагагүй боллоо. Өнөөдрөөс эхлэн Иргэний үнэмлэх, жолооны үнэмлэх, гэрлэлтийн гэрчилгээ гэх мэт 74 төрлийн бичиг баримтыг нотариатаар гэрчлүүлэх шаардлагагүй боллоо. Өнөөдрөөс эхлэн Иргэний үнэмлэх, жолооны үнэмлэх, гэрлэлтийн гэрчилгээ гэх мэт 74 төрлийн бичиг баримтыг нотариатаар гэрчлүүлэх шаардлагагүй боллоо.

Leave a Reply

Your email address will not be published.