Categories
Чөлөөт

Өнөөдөр Хятадын Чанша хотод байрладаг China-telecom компанийн барилгад гал гарч 20 минутын дотор барилга бүрэн шатжээ‼️‼️

Өнөөдөр Хятадын Чанша хотод байрладаг China-telecom компанийн барилгад гал гарч 20 минутын дотор барилга бүрэн шатжээ‼️‼️ Галын шалтгаан нь одоогоор тодорхойгүй байна. Өнөөдөр Хятадын Чанша хотод байрладаг China-telecom компанийн барилгад гал гарч 20 минутын дотор барилга бүрэн шатжээ‼️‼️ Галын шалтгаан нь одоогоор тодорхойгүй байна. Өнөөдөр Хятадын Чанша хотод байрладаг China-telecom компанийн барилгад гал гарч 20 минутын дотор барилга бүрэн шатжээ‼️‼️ Галын шалтгаан нь одоогоор тодорхойгүй байна. Өнөөдөр Хятадын Чанша хотод байрладаг China-telecom компанийн барилгад гал гарч 20 минутын дотор барилга бүрэн шатжээ‼️‼️ Галын шалтгаан нь одоогоор тодорхойгүй байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published.