Categories
Чөлөөт

ДАЛАЙ БАГШИЙН АЙЛДВАРААС: Энэ насаа сайхан өнгөрөөх хэрэгтэй. Үүний тулд сэтгэлээ амар амгалан байлгах нь чухал.

ДАЛАЙ БАГШИЙН АЙЛДВАРААС: Энэ насаа сайхан өнгөрөөх хэрэгтэй. Үүний тулд сэтгэлээ амар амгалан байлгах нь чухал. Оюун санаа бол хүний биеийн дархлааны системтэй адилхан. Оюун санаа эрүүл байх юм бол ямар нэгэн муу муухай бодол орж ирсэн ч гэсэн буцаагаад л гарчихна. Ямар нэгэн хорон муу үг сонсох юм бол нэг чихээрээ оруулаад нөгөө чихээрээ гаргаж бай. Сэтгэлдээ битгий хадгал. Сэтгэлдээ хадгалаад байвал санаа чинь улам л түгших болно. Тэгээд сэтгэлээр унана, уурлана. Улмаар буруу үйлдэл хийнэ. Түүний үр дүнд зовлон л ирнэ шүү дээ… ДАЛАЙ БАГШИЙН АЙЛДВАРААС: Энэ насаа сайхан өнгөрөөх хэрэгтэй. Үүний тулд сэтгэлээ амар амгалан байлгах нь чухал. Оюун санаа бол хүний биеийн дархлааны системтэй адилхан. Оюун санаа эрүүл байх юм бол ямар нэгэн муу муухай бодол орж ирсэн ч гэсэн буцаагаад л гарчихна. Ямар нэгэн хорон муу үг сонсох юм бол нэг чихээрээ оруулаад нөгөө чихээрээ гаргаж бай. Сэтгэлдээ битгий хадгал. Сэтгэлдээ хадгалаад байвал санаа чинь улам л түгших болно. Тэгээд сэтгэлээр унана, уурлана. Улмаар буруу үйлдэл хийнэ. Түүний үр дүнд зовлон л ирнэ шүү дээ…ДАЛАЙ БАГШИЙН АЙЛДВАРААС: Энэ насаа сайхан өнгөрөөх хэрэгтэй. Үүний тулд сэтгэлээ амар амгалан байлгах нь чухал. Оюун санаа бол хүний биеийн дархлааны системтэй адилхан. Оюун санаа эрүүл байх юм бол ямар нэгэн муу муухай бодол орж ирсэн ч гэсэн буцаагаад л гарчихна. Ямар нэгэн хорон муу үг сонсох юм бол нэг чихээрээ оруулаад нөгөө чихээрээ гаргаж бай. Сэтгэлдээ битгий хадгал. Сэтгэлдээ хадгалаад байвал санаа чинь улам л түгших болно. Тэгээд сэтгэлээр унана, уурлана. Улмаар буруу үйлдэл хийнэ. Түүний үр дүнд зовлон л ирнэ шүү дээ…ДАЛАЙ БАГШИЙН АЙЛДВАРААС: Энэ насаа сайхан өнгөрөөх хэрэгтэй. Үүний тулд сэтгэлээ амар амгалан байлгах нь чухал. Оюун санаа бол хүний биеийн дархлааны системтэй адилхан. Оюун санаа эрүүл байх юм бол ямар нэгэн муу муухай бодол орж ирсэн ч гэсэн буцаагаад л гарчихна. Ямар нэгэн хорон муу үг сонсох юм бол нэг чихээрээ оруулаад нөгөө чихээрээ гаргаж бай. Сэтгэлдээ битгий хадгал. Сэтгэлдээ хадгалаад байвал санаа чинь улам л түгших болно. Тэгээд сэтгэлээр унана, уурлана. Улмаар буруу үйлдэл хийнэ. Түүний үр дүнд зовлон л ирнэ шүү дээ…

Leave a Reply

Your email address will not be published.