Categories
Чөлөөт

Долоон бурхан одонд ерөөл хэлж цацал өргөхдөө нэг тоон дээр бус олон тоон дээр бодож цацлаа өргөдөг .

Долоон бурханд цацал өргөх ёс: Манай Монголчууд од эрхэс нар сарандаа сүү, цайныхаа дээжийг өргөн тэнгэр хангай лус савдагаа баярлуулсаар ирсэн билээ. Үдэш одод түгэх үед гадаа гарч зогсоод од эрхэс, сарандаа ерөөл хэлж залбирал үйлддэг уламжлалт ёс монголчуудын дунд эрт дээр үеэс улбаалж ирсэн байна. Долоон бурхан одонд ерөөл хэлж цацал өргөхдөө нэг тоон дээр бус олон тоон дээр бодож цацлаа өргөдөг нь од эрхэсийн буцаж ирэх буулт нь од мэт хязгааргүй ихээр түгэн дэлгэрдэг байна. Долоон бурхан одонд сүүгээр цацал өргөхдөө халуун сүү өргөдөггүй. Хонины сүү, адууны саам өргөдөгүй. “Долоон бурхан од минь мөнх тэнгэртээ амар амгалан оршиг ээ” гэх. Долоон бурхан 🌌одыг дээшээ харж тэгширсэн үед сүү өргөвөл хамгийн сайн үйл болно гэжээ. Учир нь ШАНАГА-7 хэмээн нэрлэдэг учир хэлтийсэн шанаганд сүү орвол урсаад асгарна гэсэн үг болой. Тийм учир долоон бурхан одыг хэдийд тэгширдэг талаарх ойлголтыг та бүхэндээ өгье. Зун 02:00-04:30 цагт Намар 21:30-23:30 цагт Өвөл 19:00-20:30 цагт Хавар 00:30-02:30 цагт тэгширдэг юм байна. Долоон бурханд цацал өргөх ёс: Манай Монголчууд од эрхэс нар сарандаа сүү, цайныхаа дээжийг өргөн тэнгэр хангай лус савдагаа баярлуулсаар ирсэн билээ. Үдэш одод түгэх үед гадаа гарч зогсоод од эрхэс, сарандаа ерөөл хэлж залбирал үйлддэг уламжлалт ёс монголчуудын дунд эрт дээр үеэс улбаалж ирсэн байна. Долоон бурхан одонд ерөөл хэлж цацал өргөхдөө нэг тоон дээр бус олон тоон дээр бодож цацлаа өргөдөг нь од эрхэсийн буцаж ирэх буулт нь од мэт хязгааргүй ихээр түгэн дэлгэрдэг байна. Долоон бурхан одонд сүүгээр цацал өргөхдөө халуун сүү өргөдөггүй. Хонины сүү, адууны саам өргөдөгүй. “Долоон бурхан од минь мөнх тэнгэртээ амар амгалан оршиг ээ” гэх. Долоон бурхан 🌌одыг дээшээ харж тэгширсэн үед сүү өргөвөл хамгийн сайн үйл болно гэжээ. Учир нь ШАНАГА-7 хэмээн нэрлэдэг учир хэлтийсэн шанаганд сүү орвол урсаад асгарна гэсэн үг болой. Тийм учир долоон бурхан одыг хэдийд тэгширдэг талаарх ойлголтыг та бүхэндээ өгье. Зун 02:00-04:30 цагт Намар 21:30-23:30 цагт Өвөл 19:00-20:30 цагт Хавар 00:30-02:30 цагт тэгширдэг юм байна. Долоон бурханд цацал өргөх ёс: Манай Монголчууд од эрхэс нар сарандаа сүү, цайныхаа дээжийг өргөн тэнгэр хангай лус савдагаа баярлуулсаар ирсэн билээ. Үдэш одод түгэх үед гадаа гарч зогсоод од эрхэс, сарандаа ерөөл хэлж залбирал үйлддэг уламжлалт ёс монголчуудын дунд эрт дээр үеэс улбаалж ирсэн байна. Долоон бурхан одонд ерөөл хэлж цацал өргөхдөө нэг тоон дээр бус олон тоон дээр бодож цацлаа өргөдөг нь од эрхэсийн буцаж ирэх буулт нь од мэт хязгааргүй ихээр түгэн дэлгэрдэг байна. Долоон бурхан одонд сүүгээр цацал өргөхдөө халуун сүү өргөдөггүй. Хонины сүү, адууны саам өргөдөгүй. “Долоон бурхан од минь мөнх тэнгэртээ амар амгалан оршиг ээ” гэх. Долоон бурхан 🌌одыг дээшээ харж тэгширсэн үед сүү өргөвөл хамгийн сайн үйл болно гэжээ. Учир нь ШАНАГА-7 хэмээн нэрлэдэг учир хэлтийсэн шанаганд сүү орвол урсаад асгарна гэсэн үг болой. Тийм учир долоон бурхан одыг хэдийд тэгширдэг талаарх ойлголтыг та бүхэндээ өгье. Зун 02:00-04:30 цагт Намар 21:30-23:30 цагт Өвөл 19:00-20:30 цагт Хавар 00:30-02:30 цагт тэгширдэг юм байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published.