Categories
Чөлөөт

Б.Жаргалсайхан: Тэтгэвэр бол ахмадууд хөдөлмөрлөх чадвараа алдсан үедээ хэрэглэх гэж төрдөө хадгалуулсан, илүүчилсэн өөрсдийнх нь мөнгө шүү! Нас барахад ар гэр үр хүүхэд өвлөгдөх ёстой хадгаламжийн мөнгө ! Тэрнээс биш энэ 76 хулгайчийн мөнгө биш!

Б.Жаргалсайхан: Тэтгэвэр бол ахмадууд хөдөлмөрлөх чадвараа алдсан үедээ хэрэглэх гэж төрдөө хадгалуулсан, илүүчилсэн өөрсдийнх нь мөнгө шүү! Нас барахад ар гэр үр хүүхэд өвлөгдөх ёстой хадгаламжийн мөнгө ! Тэрнээс биш энэ 76 хулгайчийн мөнгө биш! Б.Жаргалсайхан: Тэтгэвэр бол ахмадууд хөдөлмөрлөх чадвараа алдсан үедээ хэрэглэх гэж төрдөө хадгалуулсан, илүүчилсэн өөрсдийнх нь мөнгө шүү! Нас барахад ар гэр үр хүүхэд өвлөгдөх ёстой хадгаламжийн мөнгө ! Тэрнээс биш энэ 76 хулгайчийн мөнгө биш! Б.Жаргалсайхан: Тэтгэвэр бол ахмадууд хөдөлмөрлөх чадвараа алдсан үедээ хэрэглэх гэж төрдөө хадгалуулсан, илүүчилсэн өөрсдийнх нь мөнгө шүү! Нас барахад ар гэр үр хүүхэд өвлөгдөх ёстой хадгаламжийн мөнгө ! Тэрнээс биш энэ 76 хулгайчийн мөнгө биш! Б.Жаргалсайхан: Тэтгэвэр бол ахмадууд хөдөлмөрлөх чадвараа алдсан үедээ хэрэглэх гэж төрдөө хадгалуулсан, илүүчилсэн өөрсдийнх нь мөнгө шүү! Нас барахад ар гэр үр хүүхэд өвлөгдөх ёстой хадгаламжийн мөнгө ! Тэрнээс биш энэ 76 хулгайчийн мөнгө биш!

Leave a Reply

Your email address will not be published.