Categories
Чөлөөт

“Сандуйн жүд” Энэхүү хуралд даган баясч, хуруулснаар амьд хүмүүнд нас, буян, алдар сууг хайрладаг, цаг бусын үхэл, өвчин адыг зайлуулдаг бол нас нөхцсөнд хойтын мөрийг дээш татагч увидастай билээ.

Намрын тэргүүн сарын шинийн 15-ны адистид өдрийн мэнд дэвшүүлье! “Сандуйн жүд” номын ач тус
Сандуйн жүд гэдэг нь нууц хураангуй дамжлага гэсэн утгатай. Энэхүү хуралд даган баясч, хуруулснаар амьд хүмүүнд нас, буян, алдар сууг хайрладаг, цаг бусын үхэл, өвчин адыг зайлуулдаг бол нас нөхцсөнд хойтын мөрийг дээш татагч увидастай билээ. Сандуйн жүд уншсан ламын салхин доогуур нь гарахад гурван муу заяанд унахгүй, хилэнц нүгэл нь арилдаг. Энд нэмэхэд, монголчууд нь Сандуйн жүд судрыг тахиж дээдлэн шүтэж ирсэн бөгөөд элс үлээж адис жинлав хүртээгээд ажил төрөл бүтээх, машин унаандаа цацан осол бүгдийг зайлуулж, энэ ба хойтын буянд зориулж өргөдөг.
Сандуйн жүд судрыг биедээ авч явсан, бичсэн, бичүүлсэн, тахисны буянаар тэр хүмүүнтэй барилдлага бүхий хүмүүсийн нүгэл нимгэрдэг. Мөн амьд хүнд элдэв муу ёр үзэгдэх, муу зөн совин татах, нас нөхчсөн хүмүүсийн хувьд элдэв өлзий бус ёр тэмдэг гарвал даруй Сандуйн жүд уншиж засдаг ёс эрт дээрээс уламжилсан нь бий. ”САНДУЙН ЖҮД” -ийн хураангуй: Дүйба санва лайжун ва Дэшин шэгва гүнжи сан Доржи нямбо дүйва и Дэнид жомдан шаддү сол Ойвуу мэдбай гомбо мэд Гомбор жава гомбо мин Дэдэр ойвуу оймэд бай Гомба мигсүү мэдбаа оо Намрын тэргүүн сарын шинийн 15-ны адистид өдрийн мэнд дэвшүүлье! “Сандуйн жүд” номын ач тус
Сандуйн жүд гэдэг нь нууц хураангуй дамжлага гэсэн утгатай. Энэхүү хуралд даган баясч, хуруулснаар амьд хүмүүнд нас, буян, алдар сууг хайрладаг, цаг бусын үхэл, өвчин адыг зайлуулдаг бол нас нөхцсөнд хойтын мөрийг дээш татагч увидастай билээ. Сандуйн жүд уншсан ламын салхин доогуур нь гарахад гурван муу заяанд унахгүй, хилэнц нүгэл нь арилдаг. Энд нэмэхэд, монголчууд нь Сандуйн жүд судрыг тахиж дээдлэн шүтэж ирсэн бөгөөд элс үлээж адис жинлав хүртээгээд ажил төрөл бүтээх, машин унаандаа цацан осол бүгдийг зайлуулж, энэ ба хойтын буянд зориулж өргөдөг.
Сандуйн жүд судрыг биедээ авч явсан, бичсэн, бичүүлсэн, тахисны буянаар тэр хүмүүнтэй барилдлага бүхий хүмүүсийн нүгэл нимгэрдэг. Мөн амьд хүнд элдэв муу ёр үзэгдэх, муу зөн совин татах, нас нөхчсөн хүмүүсийн хувьд элдэв өлзий бус ёр тэмдэг гарвал даруй Сандуйн жүд уншиж засдаг ёс эрт дээрээс уламжилсан нь бий. ”САНДУЙН ЖҮД” -ийн хураангуй: Дүйба санва лайжун ва Дэшин шэгва гүнжи сан Доржи нямбо дүйва и Дэнид жомдан шаддү сол Ойвуу мэдбай гомбо мэд Гомбор жава гомбо мин Дэдэр ойвуу оймэд бай Гомба мигсүү мэдбаа оо Намрын тэргүүн сарын шинийн 15-ны адистид өдрийн мэнд дэвшүүлье! “Сандуйн жүд” номын ач тус
Сандуйн жүд гэдэг нь нууц хураангуй дамжлага гэсэн утгатай. Энэхүү хуралд даган баясч, хуруулснаар амьд хүмүүнд нас, буян, алдар сууг хайрладаг, цаг бусын үхэл, өвчин адыг зайлуулдаг бол нас нөхцсөнд хойтын мөрийг дээш татагч увидастай билээ. Сандуйн жүд уншсан ламын салхин доогуур нь гарахад гурван муу заяанд унахгүй, хилэнц нүгэл нь арилдаг. Энд нэмэхэд, монголчууд нь Сандуйн жүд судрыг тахиж дээдлэн шүтэж ирсэн бөгөөд элс үлээж адис жинлав хүртээгээд ажил төрөл бүтээх, машин унаандаа цацан осол бүгдийг зайлуулж, энэ ба хойтын буянд зориулж өргөдөг.
Сандуйн жүд судрыг биедээ авч явсан, бичсэн, бичүүлсэн, тахисны буянаар тэр хүмүүнтэй барилдлага бүхий хүмүүсийн нүгэл нимгэрдэг. Мөн амьд хүнд элдэв муу ёр үзэгдэх, муу зөн совин татах, нас нөхчсөн хүмүүсийн хувьд элдэв өлзий бус ёр тэмдэг гарвал даруй Сандуйн жүд уншиж засдаг ёс эрт дээрээс уламжилсан нь бий. ”САНДУЙН ЖҮД” -ийн хураангуй: Дүйба санва лайжун ва Дэшин шэгва гүнжи сан Доржи нямбо дүйва и Дэнид жомдан шаддү сол Ойвуу мэдбай гомбо мэд Гомбор жава гомбо мин Дэдэр ойвуу оймэд бай Гомба мигсүү мэдбаа оо

Leave a Reply

Your email address will not be published.