Өмгөөлөгч Хонгор: МАНАЙ Хууль зүйн фирм дүүд үнэ төлбөргүй өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлж ажиллахаар боллоо

Өмгөөлөгч Цолмон: Зо.дуулсан хүүг үнэ төлбөргүй өмгөөлж өгье! Энэ хүүгийн ар гэрийнхэн хартал шейр хийгээрэй.Энэ зо.д.уулсан хүүгийн ар гэрийнхэн холбогдвол энэ хүүд үнэ төлбөргүй өмгөөлөл үзүүлж, хууль ёсны эрх ашгийг нь хамгаалж, хууль зүйн туслалцаа үзүүлнэ шүү. Цаг үе өөр болсон! Хэн ч бусдын эрхэнд хууль бусаар халдаж болохгүй! Энэ хүүгийн ар гэрийнхэн хартал шейр хийгээрэй.Өмгөөлөгч Хонгор:“Бусдад зодуулсан нөгөө дүүтэй уулзлаа. Манай хууль зүйн фирм дүүд үнэ төлбөргүй өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлж ажиллахаар боллоо.”


Хүүгийн өмнөөс болон түүнд санаа зовниж байсан хүмүүсийн өмнөөс өмгөөлөгч танд талархал илэрхийлье! wЭнэ зодуулсан хүүгийн ар гэрийнхэн холбогдвол энэ хүүд үнэ төлбөргүй өмгөөлөл үзүүлж, хууль ёсны эрх ашгийг нь хамгаалж, хууль зүйн туслалцаа үзүүлнэ шүү. Цаг үе өөр болсон! Хэн ч бусдын эрхэнд хууль бусаар халдаж болохгүй! Энэ хүүгийн ар гэрийнхэн хартал шейр хийгээрэй.

Leave a Reply

Your email address will not be published.