Categories
Чөлөөт

Үрийнхээ ачаар амьд үлдсэн гүү

Сэтгэл шимширмээр дүр зураг. Өнөөдөр бойнд орох гэж байсан хээлтэй гүү мах нядалгааны газар унагаласан байдал малчид минь хээлтэй гүүгээ арайч дээ. Азаар сайн эзэнтэй болжээ. “Монгол нохой чарга”-ын хамт олонд баярлалаа. Сэтгэл шимширмээр дүр зураг. Өнөөдөр бойнд орох гэж байсан хээлтэй гүү мах нядалгааны газар унагаласан байдал малчид минь хээлтэй гүүгээ арайч дээ. Азаар сайн эзэнтэй болжээ. “Монгол нохой чарга”-ын хамт олонд баярлалаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published.