Categories
Чөлөөт

ХҮҮХДИЙГ 7 НАСТАЙГААС СУРГУУЛЬД ОРУУЛАХ санал гаргажээ. Та ДЭМЖИХ ҮҮ?

ЕБС сургуулийн хүүхдүүдийг 7 настайгаас нь элсүүлэх санал эцэг эхчүүд иргэдийн дунд нилээдгүй их байдаг. Тэд цахим орчинд саналаа ил гаргах нь ч бий. Энэ тухайд арай, батдагдаагүй байгаа ба хүүхдийг хүмүүжүүлэх эмэгтэй хүүхэдтэй зөв харьцах харилцааг эзэмшүүлэх гэх мэт саналыг гаргасан байна. ХҮҮХДИЙГ 7 НАСТАЙГААС СУРГУУЛЬД ОРУУЛАХ САНАЛЫГ Та ДЭМЖИХ ҮҮ? 6 НАСТАЙ ХҮҮХЭД СУРГУУЛЬД ОРСОН ЦАГААСАА СЭТГЭЛ САНААНЫ ХЯМРАЛД ӨРТДӨГ 6 – 7 насны хүүхэд сургуульд орсон цагаасаа стрессдэж эхэлдэг байна. Хүүхэд өөрийн сэтгэл санаанд үүсэж буй дарамт, зовлон болон бэрхшээлийг арилгаж тухайн асуудалтай дасан зохицохыг хичээж буй оролдлого нь стресс болон сэтгэл санааны хямралаар илэрдэг ажээ. Сургуульд ороод ертөнцтэй танилцаж, өдөр бүр шинийг сурч байгаа хүүхдийг загнаж хүчээр гэрийн даалгавар хийлгэх нь сэтгэл санааны хямрал үүсэх гол шалтгааны нэг болдог байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published.