Нэгэн эр Шинэ BMW 11 машиныг 20 жил хадгалжээ

Болгарт нэгэн эр 1990-д түрээсийн машины үйлчилгээ үзүүлэхээр цоо шинэ BMW 520, 525 машин 11 ширхгийг худалдаж авсан байна. Улмаар амбаартаа хийж мартаад 20 жил болсон аж. Тиймээс уг 11 машиныг дуудлага худалдаагаар үнэ хаялцуулан худалдаалахаар болжээ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *